Medlemmer i XO Bergen

 

Pål Christian Nienhuis - president / web ansvarlig

Terje Loodzt - Visepresident / økonomi

Jan Erik Larsen

Jan Ove Liland

Trond Skeie / web ansvarlig

Frode Toft

Bjarte Dyrstad

Helge Toft

Øyvind Johannessen

Kjell Magne Dahl

Robert Kronheim